Tài nguyên dạy học

Họ và tên Đơn vị Chức vụ Điểm
No_avatar
Nguyễn Ngọc Sơn
Trường THPT Sơn Động 1
Huyện Sơn Động - Bắc Giang
Giáo viên Trung học 100
Avatar
Nguyễn Ngọc Sơn
Trường THPT Sơn Động 1
Huyện Sơn Động - Bắc Giang
Giáo viên Trung học 75
No_avatar
Toan Tin
Trường THPT Sơn Động 1
Huyện Sơn Động - Bắc Giang
Giáo viên Trung học 90
No_avatar
Phạm Đình Thanh
Trường THPT Sơn Động 1
Huyện Sơn Động - Bắc Giang
Giáo viên Trung học 107