Tài nguyên dạy học

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Toan Tin
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Sơn Động 1
Quận/huyện Huyện Sơn Động
Tỉnh/thành Bắc Giang
Chuyên môn Toán học, Tin học
Xác thực bởi Lê Quang Thọ, Phạm Đình Thanh
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 0 tài liệu
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này