Tài nguyên dạy học

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên ThS. Nguyễn Ngọc Sơn
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Sơn Động 1
Quận/huyện Huyện Sơn Động
Tỉnh/thành Bắc Giang
Chuyên môn Sinh học
Giới thiệu Chưa có thành tích gì nổi bật
Xác thực bởi Nguyễn Ngọc Sơn, Phạm Hùng Sơn
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 56 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 75 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này