Tài nguyên dạy học

No_photo
Họ và tên ThS. Nguyễn Ngọc Sơn
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/nnsonsd1
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Sơn Động 1
Quận/huyện Huyện Sơn Động
Tỉnh/thành Bắc Giang
Chuyên môn Sinh học
Điểm số 100 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên ThS. Nguyễn Ngọc Sơn
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Sơn Động 1
Quận/huyện Huyện Sơn Động
Tỉnh/thành Bắc Giang
Chuyên môn Sinh học
Điểm số 75 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Toan Tin
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Sơn Động 1
Quận/huyện Huyện Sơn Động
Tỉnh/thành Bắc Giang
Chuyên môn Toán học, Tin học
Điểm số 90 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Phạm Đình Thanh
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/thanhtinsd1
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Sơn Động 1
Quận/huyện Huyện Sơn Động
Tỉnh/thành Bắc Giang
Chuyên môn Tin học
Điểm số 111 (xem chi tiết)